Kontakt

AKUcenter består af 3 tilbud på 3 forskellige matrikler 

Ejegod
- som primært er et aktivitets og samværstilbud jvf. Lov om socialservice § 104, og en mindre gruppe af borgere, som er forankret i et serviceteam jf. lov om social service § 103 om beskyttet beskæftigelse.

Højagergaard
- som er et håndværksfagligt tilbud jvf. lov om social service § 103.

Café Danner
- som er beliggende på Jægerspris slot jf. lov om social service § 103 om beskyttet beskæftigelse.

Det er vores ambition her at præsentere al relevant information om tilbuddene.
I menuen til venstre har vi søgt at samle praktiske oplysninger og tørre facts fælles for de 3 tilbud.
Beskrivelser og billeder af hvert tilbuds værksteder findes på de enkelte hjemmesider, som tilgås ved at klikke på tekstboksene med adresser herunder.

AKUcenter Højagergaard

Højagergaard beskæftiger 129 borgere mellem 18 og 65 år, som på grund af fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse har svært ved at finde og fastholde arbejde på ordinære vilkår. Tilbuddene udbydes i henhold til Servicelovens § 103 og 104 samt uddannelsestilbud til unge med særligt behov (STU) og har til formål:
• At skabe aktiviteter i realistiske erhvervsmiljøer rettet mod voksne med behov for særlige støtteforanstaltninger og for at give muligheder for udvikling/afklaring af personlige evner og anlæg med henblik på ansættelse på det ordinære arbejdsmarked.
• At skabe rammer og vilkår for beskyttet beskæftigelse, så personer med nedsat funktionsevne gennem produktivt arbejde kan fremme personlig udvikling og ligestilling, forøget selvværd og følelse af livskvalitet.

Café Danner

Højagergaard driver endvidere en café- og konferencevirksomhed ved Jægerspris Slot.
Café Danner tilbyder beskæftigelse for samme målgruppe som Højagergaard og beskæftiger 12 borgere.

AKUcenter Ejegod, forside

Ejegod tilbyder den enkelte faglig, social og personlig udvikling i et sanse-inspireret og neuropædagogisk miljø. Ejegods socialpædagogiske metode går ud på at vurdere og stimulere borgerens fysiske, psykiske og sociale udvikling eller levere vejledning, omsorg, støtte og kompenserende hjælp med det formål at fastholde eller udvikle borgerens funktionsevne og muligheder for selvstændighed. Ejegod beskæftiger 96 borgere.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /