AKUcenter

Virksomhedssamarbejde

Praktik i en virksomhed kan være en vigtig del af læringen og vejen mod arbejdsmarkedet for vores STU-elever og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. Derfor arbejder vi tæt sammen med virksomheder, som kan inkludere vores elever og beskyttede medarbejdere på deres arbejdsplads - med de skånehensyn, der skal til, for at det bliver en succes for alle parter.  

For eleverne og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse er der åbenlyse gevinster ved at være i praktik – bl.a. mulighed for oplæring i konkrete funktioner, lære at være på en arbejdsplads, føle sig som en del af arbejdsmarkedet og nyde det sociale fællesskab på arbejdspladsen er blot nogle af dem.

Men også virksomhederne kan drage stor nytte af at åbne dørene for en praktikant med begrænsninger i funktionsevnen. Vores erfaring er bl.a., at virksomhederne kan:

  • Styrke deres sociale profil udadtil – og deres sociale miljø indadtil i organisationen
  • Få en ekstra hånd i en periode, til fx rutineopgaver
  • Møde en potentiel ny medarbejder, fx i løntilskud for førtidspensionister
  • Ansætte en medarbejder på ganske få ugentlige timer, fx i fleksjob

Vi sikrer, at samarbejdet bliver så let for virksomheden som muligt – både før og under praktikken.

Først og fremmest gør vi os umage med at finde et godt match mellem elev/borger og virksomhed – de fleste har allerede trænet i at være i arbejde på vores interne værksteder, inden de starter i praktik. Dernæst klæder vi begge partner godt på inden start, så alle ved, hvad de kan forvente både fagligt og socialt. Og endelig er vi med i hele opstarten og følger op i praktikken så meget og ofte, det er nødvendigt, for at det bliver en god oplevelse for både virksomhed og elev/borger.

Derudover står vi for alt det administrative ved at oprette en praktik, så virksomheden intet besvær har med det.

Vi håber, at jeres virksomhed vil åbne dørene for vores elever og beskyttede medarbejdere og være med til at hjælpe dem videre i livet.