AKUcenter

Studerende og praktikanter

Vi tager meget gerne imod studerende og praktikanter, der gerne vil bruge vores organisation til at dygtiggøre sig – enten under deres uddannelse eller som springbræt til den videre vej på arbejdsmarkedet.

Som studerende inden for fx pædagogik, psykologi, socialfaglighed, SoSu og lign. kan du komme praktik på AKU Centrets største lokationer: Højagergaard, Ejegod og Gnisten.

Praktikkens succes er et fælles ansvar mellem os og den studerende. Vi sørger for at skabe muligheder for faglig udvikling, mens man som studerende selv skal tage ansvar for at gribe mulighederne gennem engagement, nysgerrighed, gå-på-mod og refleksion. 

I det omfang, det er muligt, kan den studerende selvstændigt planlægge, igangsætte og gennemføre aktiviteter sammen med nogle af borgerne. Vi forventer, at den studerende deltager aktivt i arbejdet med kerneopgaven og de øvrige daglige aktiviteter på stedet, og at man er loyal over for de fastlagte rammer og pædagogiske principper, vi arbejder ud fra.

Vi arbejder med forskellige socialpædagogiske metoder i vores pædagogiske tilgang til den enkelte bruger. Vores overordnede metode er neuropædagogik.

Virksomhedspraktik

Er du interesseret i at komme i virksomhedspraktik som led i en opkvalificering på arbejdsmarkedet, fx hvis du er nyuddannet og mangler praktisk erfaring, hvis du står over for et branche- eller sporskift, eller du evt. har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, så tager vi også imod virksomhedspraktikanter. Det kræver blot, at vi har en jobfunktion, hvor et praktikforløb giver mening og kan bidrage med relevant opkvalificering, der bringer praktikanten videre på arbejdsmarkedet.

Ønsker du at vide mere om praktikmulighederne i AKU Centret, så kontakt Malene Hald Olsen, Daglig leder på Ejegod og Klub Stjerneskud, på tlf.: 61 99 32 19.

Download vores praktikbeskrivelse HER.